جزوه فصل چهارم شیمی دوازدهم

Jozve_Shimi_12_Fasl_4_Babazadeh.pdf

Jozve_Shimi_12_Fasl_4_Hajinejad.pdf

جزوه فصل سوم شیمی دوازدهم

Jozve_Shimi_12_Fasl_3_Hajinejad.pdf

Jozve_Shimi_12_Fasl_3_Lakzaee.pdf

جزوه فصل دوم شیمی دوازدهم

Jozve_Shimi_12_Fasl_2_Active.pdf

Jozve_Shimi_12_Fasl_2_Derafshian.pdf

جزوه فصل اول شیمی دوازدهم

Jozve_Shimi_12_Fasl_1_Hajinejad.pdf

Jozve_Shimi_12_Fasl_1_Konkur_in.pdf

پاسخ پرسشهای متن کتاب شیمی دوازدهم

پاسخ پرسشهای متن کتاب شیمی یازدهم

پاسخ پرسشهای متن کتاب شیمی دهم

مجموعه سؤالات تستی شیمی دوازدهم

Bank_Test_Shimi.3

پاسخنامه مجموعه سؤالات تشریحی شیمی دوازدهم

پاسخنامه مجموعه سؤالات شیمی دوازدهم

مجموعه سؤالات تشریحی شیمی دوازدهم

دانلود فایل

سؤالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو-۱۱ آبان ۹۷-پایه دوازدهم

Gozine2_12T_Ekhtesasi.pdf

Gozine2_12T_Ekhtesasi_P.pdf

سؤالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو-۱۱ آبان ۹۷-پایه یازدهم

Gozine2_11T_Ekhtesasi.pdf

Gozine2_11T_Ekhtesasi_P.pdf

پربازدیدترین مطالب

آخرین یادداشت‌ها