می توانیم برای ترسیم تصاویر و نوشته های نامریی از مایعات زیر استفاده کنیم.

نمک ، محلول شکر ، محلول نشاسته ، محلول اسید سولفوریک ،محلول فنل فتالئین ، محلول جوش شیرین ، آب دهان ، آبلیمو ، سرکه ، آب پیاز ، آب گیلاس ، شیر ، آب سیب زمینی  که در صورت نوشتن نامه نامریی با کشیدن تصاویر نامریی با این مایعات می توانید برای ظاهر کردن آنها به ترتیب از راه های ذیل استفاده کنید.

حرارت شعله ، حرارت شعله ، محلول ید ، حرارت شعله ، آمونیاک ، حرارت شعله ، خاکستر سیگار ، حرارت شعله ، حرارت شعله ، حرارت شعله ، حرارت شعله ، حرارت شعله ، محلول ید.

مشاهده می کنید تصاویری که از ظاهر کردن شکلهای نا مریی پیدا می شوند به ترتیب  رنگهای ذیل را دارند:

 قهوه ای ، قهوه ای ، آبی ، سیاه ، بنفش ، آبی ، خاکستری ، قهوه ای ، قهوه ای ، قهوه ای ،  سیاه ، قهوه ای ، آبی.░░░░░░░░░░░░░ مطالب دیگر این دسته ░░░░░░░░░░░░░░