به اندازه نصف قاشق چایخوری شکر را با همین مقدار کلرات پتاسیم مخلوط کنید و خوب به هم بزنید و مخلوط را داخل لوله آزمایشی بریزید. لوله
را دور از دیگران قرار دهید و با احتیاط با استفاده از قطره چکان یک قطره  اسید سولفوریک به داخل لوله بریزید و خود را کنار بکشید . مشاهده می کنید مخلوط با صدای مهیبی منفجر می شود و شعله ای با شدت زیاد از لوله خارج می شود. قدرت اکسید کنندگی کلرات پتاسیم به حدی است که آب گیری از شکر واکسید اسیون آن را سرعت می بخشد و باعث انفجار می شود.░░░░░░░░░░░░░ مطالب دیگر این دسته ░░░░░░░░░░░░░░