در داخل یک نمک پاش مقداری پودر آهن بریزید و با استفاده از آن پودر آهن را به آرامی بر روی شعله چراغ گاز بپاشید. مشاهده می کنید جرقه های آتش به بالا می روند. آهن زمانی که به شکل براده یا دانه های ریز است قرمز می شود و می سوزد و به شکل جرقه در می آید.░░░░░░░░░░░░░ مطالب دیگر این دسته ░░░░░░░░░░░░░░