در طول ۲۵ سال تدریس شیمی گاهی به سوالات تفکر برانگیز برخورد کرده ام و مدت‌ها برای دست‌یابی به جواب آن‌ها وقت گذاشته ام. مانند:

 1. دالتون چگونه حدود ۲۰۰ سال پیش مطمئن بود که «مواد از ذرات ریزی به نام اتم ساخته شده اند»؟
 2. چرا با نوری با طول موج معین نمی توان  اجسام کوچک (کوچکتر از نصف طول موج آن نور) را دید؟
 3. چرا نفوذ آلفا کمتر از بتا است؟ (با وجود این که جرم آلفا حدود ۷۰۰۰ برابر جرم بتا است.)
 4. چرا نفوذ آلفا کمتر از پروتون است؟
 5. چرا الکترون در اتم نمی تواند هر مقدار انرژی را بگیرد؟
 6. چگونه می توان از حل یک معادله به یک سری اعداد رسید؟ (مشابه کار شرودینگر)
 7. چگونه یک الکترون می تواند به شکل های گوناگون درفضای اطراف هسته قرار داشته باشد؟
 8. پروتون چگونه کشف شد؟
 9. چگونه می توان پی برد که یک پرتو از جنس نوترون است یا گاما؟
 10.  محاسبه ی زاویه ی ۱۰۹˚۲۸′ در مولکول های چهاروجهی.
 11.  با کدام واکنش هسته ای جرم کاهش می یابد؟ شکافت، همجوشی یا هر دو؟

جواب این سوالات رادرمقاله ای به همین نام (احترام ویژه…) در زیر دانلود نمایید:

احترام ویژه می گزارم به دانش آموزانی که …
Format: PDF   |   Size: 300KB░░░░░░░░░░░░░ مطالب دیگر این دسته ░░░░░░░░░░░░░░