کتاب استادیار شیمی یازدهم به طور کامل(سه فصل)  در سایت shimiyar.ir منتشر شد.
ویژگی ها:
  •  قابل دانلود
  • قابل نمایش روی بورد برای تدریس و برای پرسش
  • دارای طرح درس و شکل های لازم
  • ایده آل برای آنان که آموزش شیمی را به طور جدی پی گیری می کنند.

a

۱۴ صفحه نمونۀ آن، به طور رایگان قابل دریافت است.░░░░░░░░░░░░░ مطالب دیگر این دسته ░░░░░░░░░░░░░░