کتاب استادیار امتحانی شیمی یازدهم (نوبت اول)  در سایت shimiyar.ir منتشر شد.
این کتاب که فقط ۵۲  صفحه دارد؛ بیش از  ۴۰۰ نمونه سوال امتحانی شیمی یازدهم با پاسخ تشریحی (نوبت اول ) را در بردارد که برای بسیاری از این سوالات، شکل و طرح های مناسب به کار رفته است. 

Iron23

۱۴ صفحه نمونۀ آن، به طور رایگان قابل دریافت است.

  • مهم ترین مشغله دبیران شیمی در هفته‌های امتحانات نیمسال اول و پایانی این است که یک مجموعه سوالِ کارآمد و سنجیده در اختیار داشته باشند تا بتوانند برای طرح سوال و برای دورۀ درس، از آن استفاده کنند.
  • دانش آموزان نیز دنبال مجموعه سوالی هستند که جواب تشریحی داشته باشد تا بتوانند با آن ها مفاهیم درسی را مرور کنند؛ از سطح انتظار دبیر خود برآوردی داشته باشند و بتوانند اشتباهات خود را برطرف کنند.

این کتاب در پاسخ به دو نیاز بالا گردآوری شده است.

استادیار امتحانی= اکسیژن دانش آموزان!

 نمونه سوال امتحانی نوبت اول شیمی ۱۱  - سوال امتحانی شیمی یازدهم -
 سوال تشریحی شیمی یازدهم - نمونه سوال تشریحی شیمی یازدهم - 
سوالات امتجانمی نوبت اول شیمی۲ 


░░░░░░░░░░░░░ مطالب دیگر این دسته ░░░░░░░░░░░░░░