پاسخنامه تشریحی استادیار شیمی یازدهم- فصل اول ،  در سایت Shimiyar.ir  به طور رایگان تقدیم می شود.

استادیار شیمی،  اکسیژن کلاس شماست!

 

استادیار شیمی،

اولین کتاب کمک آموزشی شیمی قابل نمایش روی بورد کلاس

این کتاب برای دبیران یک طرح درس نیز هست. یا شکل ها و نمودارها و جدول های آن می توان عمیق و ماندگار  تدریس کرد.

چون کتاب به صورت pdf است:

سریع دریافت می شود.

برای طرح سوال مناسب است.

 ░░░░░░░░░░░░░ مطالب دیگر این دسته ░░░░░░░░░░░░░░