مرحله استانی مسابقات آزمایشگاهی استان یزد دز تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۹۶ در پژوهشگاه آیت الله خاتمی برگزار شد.

LabOstani_96-02_Web

9602-Lab(1)

9602-Lab(2) 9602-Lab(3) 9602-Lab(4) 9602-Lab(5) 9602-Lab(6) 9602-Lab(7) 9602-Lab(8) 9602-Lab(9)

 

سوالات تئوری مسابقات آزمایشگاهی + کلید – مرحله استانی یزد – اردیبهشت ۹۶

سوالات عملی مسابقات آزمایشگاهی – مرحله استانی یزد – اردیبهشت ۹۶

نتایج مسابقات░░░░░░░░░░░░░ مطالب دیگر این دسته ░░░░░░░░░░░░░░