سلام :

این مجموعه شامل دهها مورد طرح درس شیمی دهم بوده که با همکاری

اساتید شیمی سراسر کشور و دبیرخانه کشوری شیمی آماده شده است .

 

لینک دانلود :

مجموعه طرح درس شیمی دهم░░░░░░░░░░░░░ مطالب دیگر این دسته ░░░░░░░░░░░░░░