سلام :

با توجه به تالیف کتاب جدید آزمایشگاه علوم  و دغدغه همکاران مدرس

این درس , کانال تلگرامی با همکاری اساتید مدرس این درس

آماده گردید. که شامل مطالب متنوع شیمی , فیزیک , زیست , زمین , آزمایشگاه

می باشد. تا بتواند پشتیبانی برای بهتر برگزار کردن این درس باشد .

آدرس :

کلیک نمایید

www.telegram.me/Azoloom

AZoloom@

چند برنامه پیشنهادی :

لینک دانلود رایگان :

نرم افزار اندرویدی آزمایشگاه علوم 

نرم افزار اندرویدی شیمی یازدهم ( جدید )

مشاهده و دانلود نرم افزار اندرویدی شیمی دهم

مشاهده مطالب متنوع آموزشی░░░░░░░░░░░░░ مطالب دیگر این دسته ░░░░░░░░░░░░░░