مسابقات آزمایشگاهی برای دانش آموزان دوره نظری از ۵ تا ۷ مرداد

در استان قزوین برگزار می شود.

در این مسابقه در هر درس فیزیک، شیمی و زیست

  یک تیم ۳ نفره که جمعا از هر استان ۹ نفر می شود،

  به رقابت می پردازند.ازاهداف این مسابقات : کیفیت بخشی به

 ۳ دروس ذکر شده، افزایش عمق ماندگاری مطالب و یادگیری را به دنبال دارد.

نقل از : سایت آموزش ایرانی ( www.irAmooz.ir )░░░░░░░░░░░░░ مطالب دیگر این دسته ░░░░░░░░░░░░░░