دو نمونه سوال زیر در جریان دی ماه ۱۳۹۴ در دبیرستان های شهرستان مهاباد اجرا شده است.

شیمی (۲) و آزمایشگاه

شیمی (۳) و آزمایشگاه░░░░░░░░░░░░░ مطالب دیگر این دسته ░░░░░░░░░░░░░░