در چند سال اخیر ساختار های لوئیسی در کنکور مطرح می شود که از قاعده اوکتت پیروی نمی کنند
CF4

ساختار چند تا از این ترکیبات را به همراه فرمولی برای بدست آوردن قلمرو های الکترونی اطراف اتم مرکزی را از لینک زیر دانلود کنید

ساختار لوئس چند ترکیب مهم░░░░░░░░░░░░░ مطالب دیگر این دسته ░░░░░░░░░░░░░░