در این فایل تمام ساختار های لوئیس مورد نیاز برای کنکور را قرار داده ام

ساختار لوئیس░░░░░░░░░░░░░ مطالب دیگر این دسته ░░░░░░░░░░░░░░