کتاب شیمی ۳ برای سال جدید با تغییراتی در حدود ۱۵ درصد منتشر شده است.

chem3

مهمترین تغییرات عبارتند از:

۱- محلول سازی و استوکیومتری محلول ها از فصل۱ به فصل ۳ منتقل شده است.

۲-شکل هایی افزوده شده که یادگیری را آسان تر می کند.

۳- تاکید کتاب بر این نکته که واکنش های شیمیایی که در تمرین ها داده شده و اطلاعات مربوط به آن ها جزو سوال پایانی و کنکور نباید باشد.

دانلود کتاب شیمی ۳ تالیف ۹۲

 ░░░░░░░░░░░░░ مطالب دیگر این دسته ░░░░░░░░░░░░░░