index

سوال: چگونه می توان سیلیس را بصورت محلول در آورد؟

کسی که مناسب ترین پاسخ را برای ما ارسال نمایند. بعنوان جایزه، نرم افزار “شیمی زنده می‌شود” دریافت می‌نماید.░░░░░░░░░░░░░ مطالب دیگر این دسته ░░░░░░░░░░░░░░