ویژگی های پذیرفته شده ی این جدول:
۱-    گروه ۳ شامل ۳۲ عنصراست.
۲-    لانتانیدها شامل ۱۵ عنصر از عدد اتمی ۵۷ تا ۷۱ هستند. (هماهنگ با جدول جدید آیوپاک)
۳-    آکتینیدها شامل ۱۵ عنصر از عدد اتمی ۸۹ تا ۱۰۳ هستند. (هماهنگ با جدول جدید آیوپاک)

 

per-table۴-    عنصر لانتانیوم  جزو عنصرهای دسته d است(واسطه خارجی)زیرا دقیقا ازروش افبا پیروی نمی کند.
۵-    عنصر آکتینیوم  جزو عنصرهای دسته d است(واسطه خارجی)
عنصرهای دسته fکه ازجدول بیرون زده اند شامل  دو دسته چهارده تایی (۲۸) عنصرهستند.

دانلود جدول به صورت pdf

 ░░░░░░░░░░░░░ مطالب دیگر این دسته ░░░░░░░░░░░░░░