با توجه به تماس های مکرر همکاران در باره جدول تناوبی جدید ارائه شده در کتاب شیمی ۲،>گروه شیمی استان در تبادل نظربا دبیرخانه شیمی کشور (تهران)  و بیان اشکالات موجود در کتاب (همانند متفاوت بودن اعداد اتمی ذکر شده در متن کتاب برای لانتانیدها و اکتنیدها در مقایسه با اعداد ذکر شده در جدول تناوبی جدید و همچنین تغییرات اعمال شده در معرفی شبه فلزات) دبیرخانه قول داد که این مشکلات را با دفتر تالیف کتب درسی شیمی درمیان بگذارد و همچنین بیان نمو دند که در چند روز آینده گروه شیمی دفتر تالیف مقاله ای پیرامون این موضوع در سایت خود خواهد آورد.

خاطر نشان می شود که آخرین جدول تناوبی مورد تأیید موسسه IUPAC (منتشرشده در تاریخ ۱Jun2012) به صورت شکل بالا است. قابل توجه این که دراین جدول لانتانیدها و آکتینیدها هرکدام شامل پانزده عنصر می باشند.

سید علیرضا افخمی░░░░░░░░░░░░░ مطالب دیگر این دسته ░░░░░░░░░░░░░░