سوال: چگونه میتوان از مس کلرید، مس سولفات خالص تهیه نمود؟

کسی که مناسب ترین پاسخ را برای ما ارسال نمایند. بعنوان جایزه، نرم افزار “شیمی زنده می‌شود” دریافت می‌نماید.░░░░░░░░░░░░░ مطالب دیگر این دسته ░░░░░░░░░░░░░░