برای استفاده بهتر همکاران محترم از کتاب شیمی ۲ چاپ ۹۱:

  •  همه قسمت های آن را به صورت یک فایل pdf درآورده ایم. (merged-pdf)
  • قسمت هایی که نسبت به چاپ قبل تغییرکرده یا افزوده شده اند، Highlight شده اند.
  • نکاتی از کتاب که به نظر بنده نیاز به اصلاح دارند، به صورت Comment افزوده شده اند.

دریافت کتاب شیمی ۲ چاپ ۹۱ دریک فایل pdf از سایت یاردبستانی

لینک کمکی

 ░░░░░░░░░░░░░ مطالب دیگر این دسته ░░░░░░░░░░░░░░