به روز رسانی ۲۳ مرداد ۹۱: تا کنکور ۹۱ به روز رسانی شد.

پیرو کارهای ارزشمند قبلی، همکار عزیز جناب آقای حامید عزیزی، دبیر شیمی دبیرستانهای شهرستان نقده آذربایجان غربی (chemnagh.blogfa.com)، نسخه جدید مجموعه دسته بندی سؤالات شیمی کنکور دانشگاه آزاد (از آغاز تا ۱۳۹۱) را همراه با پاسخنامه تشریحی (تا سال ۸۹) برای ما فرستاده‌اند، که جای تشکر بسیار دارد.

دانلود سوالات شیمی ۲ در آزمون های سراسری دانشگاه آزاد تا ۱۳۹۱ به تفکیک فصل های کتاب
Size: 1.76 MB  |  Format: PDF
دانلود سوالات شیمی ۳ در آزمون های سراسری دانشگاه آزاد تا ۱۳۹۱ به تفکیک فصل های کتاب
Size: 1.7 MB  |  Format: PDF
دانلود سوالات شیمی ۴ در آزمون های سراسری دانشگاه آزاد تا ۱۳۹۱ به تفکیک فصل های کتاب
Size: 3 MB  |  Format: PDF

دانلود پاسخ تشریحی سؤالات:
شیمی ۲ (تا سال ۸۹)/ Size: 4 MB  |  Format: PDF
شیمی ۳ (تا سال ۸۹)/ Size: 3.55 MB  |  Format: PDF
شیمی ۴ (تا سال ۸۹)/ Size: 6.16 MB  |  Format: PDF

لینک‌های کمکی در: chemnagh.blogfa.com░░░░░░░░░░░░░ مطالب دیگر این دسته ░░░░░░░░░░░░░░