این جزوه شامل سوالات مسابقات آزمایشگاهی شیمی در مراحل استانی و کشوری است که با توجه به موضوع (به ترتیب مباحث شیمی دبیرستانی) دسته بندی شده اند. امید است مورد استفاده دبیران و دانش آموزان به ویژه شرکت کنندگان درمسابقات آزمایشگاهی شیمی قرار گیرد:

دانلود سوالات طبقه بندی شده آزمایشگاه شیمیSize: 2.4MB░░░░░░░░░░░░░ مطالب دیگر این دسته ░░░░░░░░░░░░░░