به روز رسانی ۶ مرداد ۹۱: کتاب‌های شیمی راهنمایی اضافه شد.

سال‌هاست که در مدارس راهنمایی و دبیرستان‌های استعدادهای درخشان کشور بنا بر شرایط خاص استعدادی دانش آموزان، به همراه کتاب‌های درسی آموزش و پرورش کتاب‌های تکمیلی نیز برای دانش‌آموزان تدریس می‌شود. در این‌جا کتاب‌های تکمیلی شیمی مراکز استعدادهای درخشان کشور را که در فروردین ۹۱ منتشر شده است، برای شما قرار داده‌ایم. قابل ذکر است که پایه‌های دوم تا چهارم دبیرستان سمپاد، کتاب تکمیلی شیمی ندارند.

کتاب شیمی تکمیلی اول دبیرستان سمپاد:

در توضیحات کتاب شیمی تکمیلی اول دبیرستان آمده است:

در این کتاب علاوه بر پوشش کامل مطالب کتاب درسی آموزش و پرورش، مباحث نوین و کاربردی جدیدی در محتوای کتاب گنجانده شد. نگارش ساده­ همراه با استفاده از آزمایش­ها و تصاویر مناسب از جمله مهمترین مزایای کتب مذکور می­باشند که ضمن تسهیل فرآیند آموزش، بر غنای محتوایی کتاب­ها نیز افزوده­ اند.

این کتاب دارای ۸ فصل می‌باشد:

فصل اوّل- آب
فصل دوم- هوا کره
فصل سوم- فرآورده های نفتی
فصل چهارم- پلیمرها
فصل پنجم- شیمی کربن
فصل ششم- روغنهای گیاهی
مطالعه ی بیشتر ۱- ساختن مواد جدید
مطالعه ی بیشتر ۲- مول

دانلود کتاب شیمی تکمیلی اول دبیرستان سمپاد
Format: PDF  |  Size: 3 MB

————————————————

کتاب شیمی تکمیلی اول راهنمایی سمپاد:

این کتاب دارای ۵ فصل می‌باشد:

فصل اوّل- تأثیر علوم تجربی در زندگی ما
فصل دوم- مفاهیم بنیادی
فصل سوم- ساختار اتمی
فصل چهارم- جدول تناوبی عنصرها
فصل پنجم- نافلزها

دانلود کتاب شیمی تکمیلی اول راهنمایی سمپاد
Format: PDF  |  Size: 2 MB

————————————————

کتاب شیمی تکمیلی دوم راهنمایی سمپاد:

این کتاب دارای ۵ فصل می‌باشد:

فصل اوّل- فلزها و ساختارهای فلزی
فصل دوم- استخراج فلزها
فصل سوم – الکترولیز
فصل چهارم- نمک طعام و سنگ آهک
فصل پنجم- اسیدها و بازها (قلیایی‌ها)

دانلود کتاب شیمی تکمیلی دوم راهنمایی سمپاد
Format: PDF  |  Size: 2.3 MB

————————————————

کتاب شیمی تکمیلی سوم راهنمایی سمپاد:

این کتاب دارای ۵ فصل می‌باشد:

فصل اوّل- تغییرات انرژی
فصل دوم- سرعت واکنش‌ها
فصل سوم – واکنش‌های برگشت‌پذیر
فصل چهارم- ترکیب‌های یونی
فصل پنجم- پیوند کووالانسی

دانلود کتاب شیمی تکمیلی سوم راهنمایی سمپاد
Format: PDF  |  Size: 1.7 MB

برای دانلود کتاب‌های درسی آموزش و پرورش به این صفحه مراجعه نمایید.░░░░░░░░░░░░░ مطالب دیگر این دسته ░░░░░░░░░░░░░░