سوال : بخار ابر مانندی که از حرارت دادن سولفوریک اسید غلیظ حاصل می‌شود چیست؟ و چگونه می توان آن را به دام انداخت یا خنثی نمود؟

کسی که مناسب ترین پاسخ را برای ما ارسال نمایند. بعنوان جایزه، نرم افزار “شیمی زنده می‌شود” دریافت می‌نماید.

پاسخ خود را به chemyazd@gmail.com ارسال نمایید.░░░░░░░░░░░░░ مطالب دیگر این دسته ░░░░░░░░░░░░░░