تجهیزات : کپسول آتش نشانی جهت ایمنی – بشر ۲۵ml  – آبفشان – عینک ایمنی – دستکش محافظ

مواد شیمیایی : پوشال چوبی ، Na2O2 و آب

احتیاط ( توجه ) : Na2O2 تقریبا مثل سدیم به طور خود به خودی با آب واکنش می دهد. Na2O2 و هیدروژن پر اکسید می توانند سبب سوختگی شوند و از تماس آن ها با پوست باید پرهیز نمود. در تمام مدت باید از عینک ایمنی و دستکش محافظ استفاده شود.

روش کار آزمایش : بشری را از تراشه های چوب یا پوشال های چوبی پر نمایید قبل از شروع آزمایش ۰٫۴ گرم Na2O2 را بر روی پو شال های چوبی بریزید. بلافاصله چند قطره آب بر روی آن بیافزایید. آب به طور خود به خودی با Na2O2 واکنش نموده ، پوشال های چوبی شروع به سوختن می نمایند. در اغلب موارد بشر می شکند.

توضیحات : Na2O2یک اکسنده قوی است و غالبا به طور انفجاری با ترکیبات آلی اشباع نشده واکنش می دهد ( همراه با افروختگی ) در حضور مقدار کمی آب Na2O2 واکنش می دهد تا اکسیژن آزاد نماید

Na2O2 + H2O → ۲ NaOH + O

NaOH  به عنوان کاتالیزور در یک مرحله حد واسط H2O2را تشکیل می دهد. به هر حال در دمای پایین Na2O2 با آب واکنش می دهد تا NaOH وH2O2  را تشکیل دهد.

Na2O2 + 2H2O→ H2O2 +2 NaOH░░░░░░░░░░░░░ مطالب دیگر این دسته ░░░░░░░░░░░░░░