عنوان و نام پدیدآور: ال‍ف‍ب‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍لاس‌ درس‌: راه‍ب‍رده‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ آم‍وزش‌ اث‍رب‍خ‍ش‌ / ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ روب‍رت‌ ت‍ی‌. ت‍اب‍ر ؛ م‍ت‍رج‍م‌ م‍ح‍م‍درض‍ا س‍رک‍ارآران‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ‏‫ت‍ه‍ران‌‬‏‫: مدرسه‬‏‫، ۱۳۷۹.‬‬
‏مشخصات ظاهری: ‏‫۲۳۹ ص‌.‬‬ج‍دول‌.
‏شابک: ‏‫۱۰۰۰۰ ریال‬‬‏‫: ‭۹۶۴-۳۵۳-۰۸۳-۳‬‬ ؛ ‏‫۱۱۰۰۰ ریال‬‏‫: چاپ دوم‬‬‏‫: ۹۶۴-۳۵۳-۵۵۹-۲ ‬‬ ؛ ‏‫۱۸۰۰۰ ریال‬ (چاپ ششم)‬ ؛ ‏‫۳۳۰۰۰ ریال (چاپ هشتم)‬ ؛ ‏‫۵۰۰۰۰ ریال ‬‏‫: چاپ نهم‬‏‫:‭ ۹۷۸-۹۶۴-۳۵۳-۸۶۱-۳‬
‏یادداشت: ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌:‭‭‭ ‎Classroom management from A to Z‬.‭

مهم‌ترین مشخصه این کتاب این است که برخلاف کتاب‌های مشابهی که در مورد کلاس‌داری تألیف شده‌اند و بیشتر به ذکر کلیات می‌پردازند، کاملا به صورت موردی و کاربردی به مسائل مربوط به کلاس می‌پردازد.
مطالعه این کتاب را به شدت! به دبیران توصیه می‌کنیم.░░░░░░░░░░░░░ مطالب دیگر این دسته ░░░░░░░░░░░░░░