این مجموعه توسط مجله آموزش شیمی که خود این مجله نیز توسط انجمن شیمی آمریکا  نشر پیدا می کنه منتشر شده است .  شامل ۷ بخش هست که به آموزش مفاهیم شیمی در سطح دانشگاهی و دبیرستان به وسیله فیلم و تصاویر زنده و توضیح می پردازه . این مجموعه  Autorun اجرا می شه و نیازی به نصب نداره و شامل بیش از  ۲۰۰۰ آزمایش شیمی هست و می تونه ابزار خوبی برای آموزش به خصوص برای اساتید و دبیران باشه.

بخش ۱ : به مباحث مربوط به استوکیومتری ، واکنش های شیمیایی ، گازها و خواص الکتریکی مواد می پردازه.

بخش ۲: مباحث مربوط به خواص الکترونی ، جدول تناوبی ، تشکیل پیوند ، جامدات و مایعات و محلول ها را شامل می شه .

بخش ۳ : مباحث مربوط به آنتالپی ، ترمودینامیک ، واکنش های اکسایش و کاهش و الکتروشیمی را شامل می شه.

بخش ۴ : به واکنش های شیمیایی در محیط آبی و غیر آبی می پردازه.

بخش ۵ : به عناوین زیادی در شیمی آلی می پردازه

بخش ۶ : رنگ عناصر و ترکیبات آنها در شعله و واکنش های سوختن را آموزش می دهد.

بخش ۷ : به بررسی خواص امواج الکترومغناطیس و ذرات می پردازه و نیز شامل خواص گازها و یک سری آزمایش در محیط آبی می باشد.

اطلاعات بیشتر░░░░░░░░░░░░░ مطالب دیگر این دسته ░░░░░░░░░░░░░░