بارم بندی دروس شیمی متوسطه و پیش دانشگاهی (سالی- واحدی) طبق اعلام دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی در سال تحصیلی ۹۱-۹۰ را در پایین می‌توانید دانلود کنید. ابتدا مهم‌ترین نکات درج شده در این بخشنامه:

درس شیمی ۱ و آزمایشگاه

ملاحظات:

۱- بهتر است تعداد پرسش های امتحانی حداکثر ۲±۱۲ باشد.
۲- در طزاحی سوال به بعد دانشی ۸ نمره و به مهارتی ۱۲ نمره اختصاص داده شود.
• منظور از بعد دانشی طرح پرسش از مطالب علمی است که به طور مستقیم در کتاب آمده است، مانند تعریف و توضیح برخی واژه ها و اصطلاحات و…
• منظور از بعد مهارتی این است که دانش آموز با استفاده از دانش موجود در کتاب در موقعیت های جدیدی قرار گیرد یا از داده های موجود در متن پرسش برای یافتن پاسخ استفاده کند. مهارت هایی مانند تفسیر کردن، نتیجه گیری، رسم نمودار، فرضیه سازی و … در این گونه پرسش ها مورد ارزشیابی قرار می گیرند.
۳- در هر آزمون پایانی به مسایل عددی حد اکثر ۲ نمره داده شود.
۴- از مطالب موجود در جدول ها و تصویرها، مطالب حفظی مطرح نشوند. مانند جدول های موجود در ص ۳۱، ۵۰، ۷۵ و ۸۸، جدول تناوبی ص۸۹ و شکل ۳ ص ۴۸٫
۵- تکمیل یا نوشتن کل معادله های شیمیایی به صورت حفظی خواسته نشود.
۶- هدف کتاب آموزش فرمول نویسی نیست. اما برای تسهیل در پاسخ گویی، دادن جدول تناوبی و یا بخشی از آن الزامی است.
۷- نماد شیمیایی عنصرهایی که باید در پرسش های امتحانی مورد سوال قرار گیرد در کتاب معرفی شده اند.
۸- در بخش ۴ وجود ایزومرها و تفاوت در خواص آن مورد نظر است و رسم و نام گذاری ایزومرها از برنامه درسی سال اول خارج است.
۹- هر پرسش تشریحی حداکثر سه قسمت و هر قسمت یک هدف آموزشی را در بر داشته باشد. پرسش های کوتاه پاسخ حد اکثر ۵ قسمت را در بر می گیرند.
۱۰- یک مفهوم نباید در بیش از یک پرسش ارزشیابی شود.
۱۱- نگارش پرسش ها باید روان، ساده، گویا و با شیوه نگارش کتاب هماهنگ باشد. (واژه ها و اصطلاحات یه کار رفته در متن کتاب استفاده شود.)
۱۲- پرسش ها بدون توجه به ترتیب فصل ها و از ساده به دشوار تنظیم شوند.
۱۳- پرسش های کوتاه پاسخ در آغاز و پرسش های بلند پاسخ در پایان قرار گیرند.

……………………………………………………….

درس شیمی۲ و آزمایشگاه

ملاحظات:

۱- بهتر است تعداد پرسش ها حداکثر ۱۲±۲ باشد.
۲- هر پرسش تشریحی حداکثر سه قسمت و هر قسمت یک هدف آموزشی را در بر داشته باشد.
۳- پرسش های کوتاه پاسخ حد اکثر ۵ قسمت را در بر می گیرند.
۴- یک مفهوم نباید در بیش از یک پرسش ارزشیابی شود.
۵- نگارش پرسش ها باید روان، ساده، گویا و با شیوه نگارش کتاب هماهنگ باشد. (واژه و اصطلاحات یه کار رفته در متن کتاب استفاده شود.)
۶- پرسش ها بدون توجه به ترتیب فصل ها و از ساده به دشوار تنظیم شوند.
۷- پرسش های کوتاه پاسخ در آغاز و پرسش های بلند پاسخ در پایان قرار گیرند.
۸- برای فصل ۱ تا ۴ در مجموع حداکثر ۴ نمره  به پرسش هایی با محاسبات عددی اختصاص یابد. شایان گفتن است که پرسش های یاد شده در لابلای دیگر پرسش ها و با توجه به درجه سختی آن ها گنجانده شوند.
۹- دادن جدول تناوبی عنصرها به دانش آموزان الزامی است. اما اطلاعات درون جدول با نظر دبیر تنظیم شود.
۱۰- از بر کردن نام و نماد شیمیایی یون های تک اتمی سه ردیف نخست جدول تناوبی الزامی است. اما در امتحانات، جدول نام و فرمول یون های چند اتمی باید ارائه شود.

……………………………………………………….

درس شیمی۳ و آزمایشگاه

تذکرات:

۱- در هر امتحان پایانی به پرسش های محاسبه ای حداقل ۷ و حداکثر ۹ نمره احتصاص داده شود. این گونه پرسش ها باید متناسب با سطح دشواری و در لابلای پرسش های دیگر گنجانده شوند. ضمن آن که در این گونه پرسش ها باید به راه حل (مطابق با شیوه معرفی شده در کتاب)، پاسخ عددی مساله و یکای اندازه گیری آن بارم اختصاص یابد.
۲- با توجه به حجم چشمگیر محاسبات عددی در محتوای این کتاب لازم است که از پرسش های محاسبه ای، تعریف تازه ای ارایه شود. پرسش های محاسبه ای به پرسش هایی گفته می شود که دانش آموز برای پاسخ گویی به آن ها ناگزیر است ضمن کار با عددها و یکای اندازه گیری به کمک محاسبه های ساده ریاضی به یک پاسخ عددی با یکای مشخص، یک نتیجه گیری علمی، یک مفهوم جدید یا تعمیم مفاهیم مطرح شده در درس دست یابد.
۳- بارم هر بخش می تواند به اندازه ۰٫۵ نمره نوسان داشته باشد.

……………………………………………………….

درس شیمی پیش دانشگاهی ۱ , ۲

همان‌طور که اطلاع دارید از سال تحصیلی جاری یعنی ۹۱-۹۰ نظام آموزشی پیش دانشگاهی از ترمی- واحدی به سالی- واحدی تغییر کرده است. بنابراین بارم بندی جدید این درس در امتحانات پایانی، طبق اعلام دفتر متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش به صورت زیر است:

دانلود متن کامل بخشنامه بارم بندی دروس شیمی متوسطه و پیش دانشگاهی در سال تحصیلی ۹۱-۹۰
Size: 125 KB░░░░░░░░░░░░░ مطالب دیگر این دسته ░░░░░░░░░░░░░░