برای تولید شعله های رنگارنگ می توانید از نمک های موجود در جدول زیر کمک بگیرید.

رنگ ماده شیمیایی
قرمز لاکی لیتیم کلرید
قرمز استرانسیم کلرید
نارنجی کلسیم کلرید
زرد سدیم کلریدیا سدیم کربنات
زرد مایل به سبز براکس
سبز مس سولفات یا بوریک اسید
آبی مس کلراید
بنفش ۳  قسمت پتاسیم سولفات ۱ قسمت پتاسیم نیترات
ارغوانی پتاسیم کلرید
سفید منیزیم سولفات


░░░░░░░░░░░░░ مطالب دیگر این دسته ░░░░░░░░░░░░░░