آرشیو نویسندهجدول داده های ترمودینامیکی ترکیب های آلی رایج

لینک دانلود

آنتالپی سوختن و ارزش سوختی(حل خود را بیازمایید و تست)

لینک دانلود

آنتالپی سوختن و ارزش سوختی

لینک دانلود

کالریمتری(گرماسنجی)

لینک دانلود

گروههای عاملی:الکلها، اترها، آلدهیدها و کتونها

لینک دانلود

روش های تعیین آنتالپی واکنش

لینک دانلود

عنصرهای شیمیایی از کجا آمده اند؟

لینک دانلود

لینک دانلود

پاسخنامه آزمون شیمی یازدهم شهید بهشتی(۲) ساری

لینک دانلود

آزمون شیمی یازدهم خرداد۹۷ شهید بهشتی(۲)ساری

لینک دانلود

جدول میانگین آنتالپی پیوند

لینک دانلود

جزوه شیمی اسیدها و بازها

لینک دانلود

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >

پربازدیدترین مطالب

آخرین یادداشت‌ها