آرشیو نویسندهعنصرهای شیمیایی از کجا آمده اند؟

لینک دانلود

لینک دانلود

پاسخنامه آزمون شیمی یازدهم شهید بهشتی(۲) ساری

لینک دانلود

آزمون شیمی یازدهم خرداد۹۷ شهید بهشتی(۲)ساری

لینک دانلود

جدول میانگین آنتالپی پیوند

لینک دانلود

جزوه شیمی اسیدها و بازها

لینک دانلود

مفهوم شعاع اتمی

لینک دانلود

جدول چپ – پله ای ژانت

جدول ژانت بر اساس قانون ” n+ l” فیزیکدان آلمانی مادلانگ تنظیم شد. بدین ترتیب که عناصری که مجموع “n+l” آخرین زیرلایه‌ی الکترونی در حال پُرشدن آنها با یکدیگر برابر باشد، در یک دوره قرار می‌گیرند. 

لینک دانلود

پربازدیدترین مطالب

آخرین یادداشت‌ها