آرشیو نویسندهRoshd_Chem_98_01.pdf

سؤالات و پاسخنامه امتحان نهایی شیمی دوازدهم خرداد ماه ۹۸

Shimi_12_Nahaee_98_03_20.pdf

نمونه سؤال امتحان نهایی شیمی دوازدهم خارج از کشور خرداد ماه ۹۸

Shimi_12_Nahaee_98_03_Kh.pdf

نمونه سؤال امتحان نهایی شیمی دوازدهم دیماه ۹۷

Shimi_12_Nahaee_97_10.pdf

چند نمونه سؤال برای آمادگی آزمون نهایی شیمی دوازدهم

Shimi_12_Exp_1.pdf

Shimi_12_Exp_2.pdf

Shimi_12_Exp_3.pdf

Shimi_12_Exp_4.pdf

Shimi_12_Exp_5.pdf

Shimi_12_Exp_6.pdf

جزوه فصل چهارم شیمی دوازدهم

Jozve_Shimi_12_Fasl_4_Babazadeh.pdf

Jozve_Shimi_12_Fasl_4_Hajinejad.pdf

جزوه فصل سوم شیمی دوازدهم

Jozve_Shimi_12_Fasl_3_Hajinejad.pdf

Jozve_Shimi_12_Fasl_3_Lakzaee.pdf

جزوه فصل دوم شیمی دوازدهم

Jozve_Shimi_12_Fasl_2_Active.pdf

Jozve_Shimi_12_Fasl_2_Derafshian.pdf

جزوه فصل اول شیمی دوازدهم

Jozve_Shimi_12_Fasl_1_Hajinejad.pdf

Jozve_Shimi_12_Fasl_1_Konkur_in.pdf

پاسخ پرسشهای متن کتاب شیمی دوازدهم

پاسخ پرسشهای متن کتاب شیمی یازدهم

پاسخ پرسشهای متن کتاب شیمی دهم

پربازدیدترین مطالب

آخرین یادداشت‌ها