آرشیو نویسندهتغییرات کتابهای درسی شیمی برای آزمون سراسری ۱۴۰۱

Taghirat_1400.pdf

کتاب راهنمای معلم شیمی دوازدهم

Book_Shimi_12_Rahnama.pdf

کتاب شیمی دوازدهم چاپ ۱۴۰۰

Book_Shimi_12.pdf

کتاب راهنمای معلم شیمی یازدهم

Book_Shimi_11_Rahnama.pdf

کتاب شیمی یازدهم چاپ ۱۴۰۰

Book_Shimi_11.pdf

کتاب راهمای معلم شیمی دهم

Book_Shimi_10_Rahnama.pdf

کتاب شیمی دهم چاپ ۱۴۰۰

Book_Shimi_10.pdf

بانک سؤال شیمی دهم، یازدهم و دوازدهم با پاسخ تشریحی

Bank_Soal_Shimi_P10_11_12_Pasokh.pdf

_Roshd_Chem_99_07.pdf

دفترچه اختصاصی آزمونهای سراسری داخل و خارج از کشور ۱۳۹۹

_۹۹T_Ekhtesasi.pdf

۹۹T_KH_Ekhtesasi.pdf

۹۹R_Ekhtesasi.pdf

_۹۹R KH_Ekhtesasi.pdf

لینک دانلود آزمایشگاه علوم و محاسبات سریع

کاری از همکار عزیز جناب آقای شهرام فلاح

Azmayeshgah.pdf

Mohasebat.pdf

فیلمهای آموزشی شبکه آموزش (ویژه تعطیلات بیماری کرونا)-شیمی۱۲

Shimi_12_Jalese_01.1.mp4

Shimi_12_Jalese_01.2.mp4

Shimi_12_Jalese_02.mp4

پربازدیدترین مطالب

آخرین یادداشت‌ها