جدول داده های ترمودینامیکی ترکیب های آلی رایج

لینک دانلود

آنتالپی سوختن و ارزش سوختی(حل خود را بیازمایید و تست)

لینک دانلود

آنتالپی سوختن و ارزش سوختی

لینک دانلود

کالریمتری(گرماسنجی)

لینک دانلود

گروههای عاملی:الکلها، اترها، آلدهیدها و کتونها

لینک دانلود

لینک دانلود آزمایشگاه علوم و محاسبات سریع

کاری از همکار عزیز جناب آقای شهرام فلاح

Azmayeshgah.pdf

Mohasebat.pdf

فیلمهای آموزشی شبکه آموزش (ویژه تعطیلات بیماری کرونا)-شیمی۱۲

Shimi_12_Jalese_01.1.mp4

Shimi_12_Jalese_01.2.mp4

Shimi_12_Jalese_02.mp4

فیلمهای آموزشی شبکه آموزش (ویژه تعطیلات بیماری کرونا)-شیمی۱۱

Shimi_11_Jalese_01.mp4

فیلمهای آموزشی شبکه آموزش (ویژه تعطیلات بیماری کرونا)-شیمی۱۰

Shimi_10_Jalese_01.mp4

روش های تعیین آنتالپی واکنش

لینک دانلود

سوالات طبقه بندی شده ۹ دوره شیمی دوازدهم نهایی

۹ دوره سوالات طبقه بندی شده شیمی ۳ پایه دوازدهم ریاضی و تجربی

ظبقه بندی شده فصل به فصل

ادامه مطلب »

نمونه سؤالات شیمی دوازدهم ویژه آزمون پایانی اول

Shimi_12_Nahaee_97_10_15.pdf

Shimi_12_Nahaee_98_03_07_Kh.pdf

Shimi_12_Nahaee_98_03_07_Kh_Pasokh.pdf

Shimi_12_Nahaee_98_03_20.pdf

Shimi_12_Nahaee_98_06_06.pdf

پربازدیدترین مطالب

آخرین یادداشت‌ها